DOMOV STAVEBNÉ PRÁCE FOTOGALÉRIA CENNÍK KONTAKT

Zatepľovanie fasád

  Zateplením fasády predovšetkým znížite spotrebu energií na vykúrovanie Vášho domu, ale zároveň získate nový a modernejší vzhľad domu. Takisto má vplyv na celú stavbu a tým sa predĺži životnosť Vášho domu.


Rekonštrukcie objektov

  Rekonštrukcia objektuov sú stavebné zásahy do hotového domu alebo bytu v menšom alebo väčšom rozsahu. Rekonštrukcie objektov sú neraz technicky aj finančne náročné a nie vždy sa dajú presne zrealizovať všetky prestavby budúceho užívateľa.


Rekonštrukcia bytového jadra

  Bytové jadro je súčasťou každej panelákovej výstavby. Niektoré nespĺňajú normy ohľadom bezpečnosti a hygieny. Pri rekonštrukcii bytových jadier sa mení skoro celý charakter Vášho bytu. Je len na Vás, čo a ako chcete zmeniť. V našej práci nadväzuje jedno na druhé, a preto by správna rekonštrukcia mala trvať 7 až 10 dní. Tento čas záleží hlavne od náročnosti prestavby a predstáv klienta.


Rekonštrukcie interiérov

  Rekonštrukcie interiérov sa môžu týkať vybavenia bytu, výmeny omietok, obkladov, rušenia nenosných priečok, vytvárania nových priečok alebo rozšírenia priestorov domu, nadstavby, prístavby, zásahov do nosných konštrukcií a rozvodov vody, elektriky a kúrenia.


Zámková dlažba

  Zámková dlažba je najpoužívanejším materiálom na spevnenie plôch rodinných domov. Je veľký výber tvarov a typov. Najviac sa používajú zámkové dlažby, dlažby z pravidelných kamenných a betonových platní, kamenné kocky. Najvhodnejšie sú zámkové dlažby zo sivých betonových tvaroviek, z tohto praktického dôvodu sa s nimi stretávame najčastejšie.


Montáž keramických obkladov a dlažieb

  Obklady a dlažby upravujú vonkajšie a vnútorné povrchy. Vonkajšie obklady a dlažby musia byť mrazuvzdorné, upevnené na vhodnom podklade. Vnútorné obklady a dlažby sú súčasťou interiérovej dekorácie. Ich najdôležitelšie funkcie sú: estetická, ochranná, krycia, akustická a hygienická. Pri realizácii treba rátať s 10 percentnou rezervou, ktorá je určená na stratu pri rezaní aj na prípadné rozbité kusy, čomu sa vždy nedá vyhnúť.


Sádrokartonárske práce

  Sadrokartón je výhodný stavebný materiál, ktorý ma veľa predností. Sú to predovšetkým ľahkosť, elegancia, jednoduchá realizácia a čistota detailu. Nehodí sa na nostné konštrukcie a v exteriéri. V interiéri sa može použiť aj vo vlhkom prostredí. Sadrokartón sa pripevňuje na nosnú konštrukciu.


Maliarske práce

  Maliarske práce môžu byť realizované v interiéroch a exteriéroch. V interiéroch predstavujú maľovanie stien, stropov, stĺpov. V exteriéroch predstavujú maľovanie fasád, balkónov, coklov. Správnym výberom farieb či rôznymi maliarskými technikami dokážeme interiér dotvoriť a zvýrazniť. Maliarske práce môžu byť realizované aj cez šablóny, ktoré utvárajú na povrchu vzory.


Stavba rodinných domov

  Rodinný dom nie je najlacnejšia investícia. Ako prvé je potrebné položiť si otázku, koľko peňazí ste ochotní do jeho výstavby investovať. Rodinný dom by mal spĺňať požiadavky celej rodiny. Rodinný dom môže byť jednogeneračný alebo viacgeneračný. Rodinný dom môže byť realizovaný svojpomocne, postupnou výstavbou v spolupráci s viacerými dodávateĺskými firmami alebo prostredníctvom jednej firmy - na kľúč.pozrite si fotogalériu našich prác...